Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/poradnikmedyczny.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Antyzmotyczny oligonukleotyd czynnika XI w zapobieganiu zakrzepicy żylnej AD 7 – Poradnik medyczny
Skip to content

Antyzmotyczny oligonukleotyd czynnika XI w zapobieganiu zakrzepicy żylnej AD 7

2 lata ago

656 words

Średnie (? SE) poziomy czynnika XI w dniach od 36 do 39 wynosiły 0,38 ? 0,01 jednostek na mililitr w grupie 200 mg FXI-ASO, 0,20 ? 0,01 jednostki na mililitr w grupie 300 mg grupy FXI-ASO, a 0,93 ? 0,02 jednostek na mililitr w grupie enoksaparyny. Poziomy czynników VIII, IX i XII były podobne w trzech grupach leczenia, podobnie jak stosunki czasu protrombinowego (dane nie pokazane). Dyskusja
Badanie to wykazało, że schemat dawkowania FXI-ASO w dawce 200 mg nie był mniejszy niż w przypadku enoksaparyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, a dawka 300 mg była lepsza niż w przypadku enoksaparyny, a odsetek żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wynosił 30% w grupie otrzymującej enoksaparynę. 27% w grupie zawierającej 200 mg FXI-ASO i 4% w grupie 300-mg FXI-ASO. Częstość występowania istotnego lub istotnego klinicznie krwawienia była mniejsza przy schemacie dawkowania 300 mg niż w przypadku enoksaparyny (3% w porównaniu do 8%), różnica, która nie osiągnęła istotności statystycznej. Bezpieczeństwo tego schematu dawkowania potwierdza fakt, że poziomy hemoglobiny pooperacyjnej z FXI-ASO były podobne do poziomów z enoksaparyną, mimo że w czasie operacji średni poziom czynnika XI w grupie 300 mg grupy FXI-ASO został zredukowany do 0,20 ? 0,01 jednostek na mililitr i średni stosunek częściowej tromboplastyny częściowej zwiększono do 1,4 ? 0,02. Dlatego te badania wykazały, że czynnik XI przyczynia się do pooperacyjnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i że obniżenie poziomu czynnika XI było skuteczną metodą zapobiegania tej chorobie i wydawało się bezpieczne.
FXI-ASO wpływał tylko na wewnętrzną ścieżkę, o czym świadczy przedłużenie czasu aktywowanej częściowej tromboplastyny bez wpływu na czas protrombinowy. Obniżyło poziomy czynnika XI w sposób zależny od dawki, podczas gdy poziomy czynników VIII, IX i XII, innych składników wewnętrznej ścieżki, nie uległy zmianie – wyniki, które podkreślają specyfikę FXI-ASO.
Stwierdzenie, że obniżenie poziomu czynnika XI zmniejsza częstość żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po zabiegu chirurgicznym, kwestionuje koncepcję, że czynnik tkankowy jest główną przyczyną zakrzepicy wśród pacjentów poddawanych zabiegowi chirurgicznemu.2 W rzeczywistości nasza obserwacja, że schemat dawkowania 300 mg leku FXI- ASO znacznie zmniejszyło tempo zakrzepicy żylnej, w porównaniu z enoksaparyną, i wszelkie powstałe skrzepy były niewielkie, co stwarza możliwość, że czynnik XI może być zaangażowany nie tylko w propagację zakrzepicy, ale także w jej inicjację. Czynnik XI może być aktywowany przez trombinę lub czynnik XIIa.12,13 Czynnik XII może być aktywowany podczas operacji, ponieważ aktywatory, takie jak DNA, RNA i polifosforany, są uwalniane z uszkodzonej tkanki i aktywowanych neutrofili lub płytek krwi (Figura 1) .13 -15 Niezależnie od tego, czy czynnik XI jest aktywowany przez czynnik XIIa, czy przez trombinę, obniżenie poziomu czynnika XI spowoduje osłabienie zakrzepicy Dlatego czynnik XI jest atrakcyjnym celem terapii przeciwzakrzepowej.
Niektóre aspekty metodologiczne naszych badań wymagają komentarza. Po pierwsze, siła naszego wniosku dotyczącego krwawienia jest ograniczona przez niewielki rozmiar próby. Chociaż konieczne są dodatkowe badania w celu potwierdzenia bezpieczeństwa FXI-ASO, fakt, że pacjenci otrzymujący tę terapię bezpiecznie przeszli poważną operację ortopedyczną, jest uspokajający. Po drugie, chociaż badanie było otwarte, wszystkie wyniki zostały rozstrzygnięte przez komisję, której członkowie nie byli świadomi wykonywania zabiegów. Po trzecie, chociaż użyliśmy 0,2 jednostki na mililitr jako zdefiniowanego odcięcia dla poziomu czynnika XI, zakres wymagany do osiągnięcia najskuteczniejszego efektu przeciwzakrzepowego jest nieznany. Nasze wyniki, wraz z danymi epidemiologicznymi, 16, 17 sugerują, że istnieje taki zakres, ale potrzebne są dodatkowe badania, aby go zidentyfikować. Wreszcie, chociaż powolny początek działania FXI-ASO wyklucza jego zastosowanie jako jedynej terapii, gdy potrzebny jest szybki efekt przeciwzakrzepowy, jej profil czyni ją atrakcyjną opcją do zarządzania szerokim zakresem chronicznych stanów zakrzepowych.
Podsumowując, FXI-ASO może potencjalnie zmniejszyć częstość zakrzepicy pooperacyjnej w większym stopniu niż konwencjonalne antykoagulanty, bez zwiększania krwawienia. Te odkrycia potwierdzają koncepcję, że za pomocą strategii ukierunkowanych na czynnik XI można rozdzielić zakrzepicę i hemostazę.
[hasła pokrewne: psychologia, Stomatolog Kraków, endometrioza leczenie ]
[więcej w: prostacykliny, przychodnia na rondzie żory, granity skwara ]

0 thoughts on “Antyzmotyczny oligonukleotyd czynnika XI w zapobieganiu zakrzepicy żylnej AD 7”