Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/poradnikmedyczny.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Intensywna opieka wspomagająca plus immunosupresja w nefropatii IgA – Poradnik medyczny
Skip to content

Intensywna opieka wspomagająca plus immunosupresja w nefropatii IgA

2 lata ago

718 words

W raporcie dotyczącym terapii wspomagającej i immunosupresyjnej w leczeniu progresywnej nefropatii IgA (STOP-IgAN), Rauen i in. (Wydanie 3 grudnia) stanowią istotny wkład w zarządzanie terapeutyczne w nefropatii IgA. Choroby nerek: poprawa globalnych rezultatów (KDIGO) sugerują zainicjowanie układowych glikokortykosteroidów, gdy białkomocz utrzymuje się powyżej g wydalania białka w moczu na dobę pomimo intensywnej opieki podtrzymującej. Badacze doszli do wniosku, że leczenie immunosupresyjne ma wiele negatywnych skutków bez korzyści u pacjentów z umiarkowaną białkomoczem i przewlekłą chorobą nerek w etapach od do 3. Mimo to, badanie nie było zaprojektowane do testowania hipotezy u pacjentów, którzy teoretycznie najbardziej skorzystaliby z użycia glukokortykoidów na podstawie kryteriów prognostycznych, które są obecnie dostępne w tej chorobie – mianowicie wyniki MEST (które mierzą mezangialną nadkomórkowość, proliferację endokapilarną, segmentową stwardnienie kłębków nerkowych lub adhezję i atrofię cewkową lub śródmiąższowe zwłóknienie) 2 oraz obecność krążących kompleksów immunologicznych (galaktozy -deficient IgA1, przeciwciała przeciw IgA1,3 z niedoborem galaktozy i rozpuszczalnym CD894) .5 Ponadto należy rozróżnić nefropatię cienko-błoniastych nerek, która występuje u 20% pacjentów z nefropatią IgA i stanowi zespół pokrywający się. podstawowe i kliniczne badania w tej dziedzinie.6 Nefropatia IgA jest wiodącą chorobą pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek związanego ze schyłkową niewydolnością nerek, dializą i przeszczepieniem nerki. Uważamy, że stosowanie glikokortykosteroidów nie powinno być systematycznie porzucane.
Thomas Robert, MD
Alexandra Cambier, MD
Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Paryż, Francja

Med. Alexandre Hertig, Ph.D.
Université Pierre et Marie Curie, Paryż, Francja
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
6 Referencje1. Rauen T, Eitner F, Fitzner C, i in. Intensywna opieka wspomagająca oraz immunosupresja w nefropatii IgA. N Engl J Med 2015; 373: 2225-2236
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Barbour SJ, Espino-Hernandez G, Reich HN, i in. Wynik MEST zapewnia wcześniejsze przewidywanie ryzyka w nefropatii IgA. Kidney Int 2015 28 października (Epub przed wydrukiem).
Sieć nauki
3. Berthoux F, Suzuki H, Thibaudin L i in. Autoprzeciwciała skierowane przeciwko IgA1 z niedoborem galaktozy wiążą się z progresją nefropatii IgA. J Am Soc Nephrol 2012; 23: 1579-1587
Crossref Web of Science Medline
4. Vuong MT, Hahn-Zoric M, Lundberg S, i in. Związek rozpuszczalnych poziomów CD89 z progresją choroby, ale nie podatnością na nefropatię IgA. Kidney Int 2010; 78: 1281-1287
Crossref Web of Science Medline
5. Robert T, Berthelot L, Cambier A, Rondeau E, Monteiro RC. Wgląd molekularny w patogenezę nefropatii IgA. Trend Mol Mol 2015, 21: 762-775
Crossref Web of Science Medline
6. Qazi RA, Bastani B. Współistnienie nefropatii cienkiej błony podstawnej z innymi patologiami kłębuszkowymi; jedno centrum doświadczenia. J Nephropathol 2015; 4: 43-47

Badanie STOP-IgAN jest najlepszym dowodem, jednak dodanie agresywnego schematu immunosupresyjnego do agresywnych terapii przeciwnadciśnieniowych zapewnia pewną korzyść po 3 latach leczenia (np. Większe prawdopodobieństwo całkowitej remisji białkomoczu i usunięcia krwiomoczu mikroskopowego), ale w znacznym stopniu koszt (infekcja i jedna śmierć z powodu sepsy). Jednak wyniki tego badania nie są ostatecznym słowem. Po pierwsze, potrzebna jest obserwacja trwająca ponad 3 lata. Na przykład korzyści z dodania cyklofosfamidu do glukokortykoidów u pacjentów z toczniowym zapaleniem nerek były widoczne dopiero po 5 latach obserwacji.1 Po drugie, korzyści z terapii immunosupresyjnej mogły być bardziej widoczne, gdyby badacze badali pacjentów z szybszym postępującym IgA. nefropatia. W badaniu Ballardiego i Robertsa, 2, które wykazało dużą korzyść z immunosupresji, średnia wyjściowa białkomocz wyniosła 3,9 g, w porównaniu z 2,2 g na 24 godziny w badaniu STOP-IgAN, a spadek przesączania kłębuszkowego (GFR ) na początku była szybsza. Po trzecie, użycie glikokortykosteroidów w bolusie wydaje się zbyt agresywne dla kohorty STOP-IgAN i może wywołać ryzyko bez korzyści.
Isabelle Ayoub, MD
Lee Hebert, MD
Brad H. Rovin, MD
Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus, OH

Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
2 Referencje1. Austin HA III, Klippel JH, Balow JE, i in. Terapia toczniowego zapalenia nerek: kontrolowane badanie prednizonu i leków cytotoksycznych N Engl J Med 1986; 314: 614-619
Full Text Web of Science Medline
2. Ballardie FW, Roberts IS. Kontrolowane prospektywne badanie prednizolonu i leków cytotoksycznych w postępującej nefropatii IgA. J Am S
[patrz też: Gliwice stomatolog, psychologia, endokrynolog kielce ]
[przypisy: bobibobi gry dla dzieci, excedrin migrastop, dolmat oleśnica ]

0 thoughts on “Intensywna opieka wspomagająca plus immunosupresja w nefropatii IgA”