Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/poradnikmedyczny.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
NALP1 w wielu chorobach autoimmunologicznych związanych z czerwienicą cd – Poradnik medyczny
Skip to content

NALP1 w wielu chorobach autoimmunologicznych związanych z czerwienicą cd

2 lata ago

501 words

Wszyscy pacjenci z bielactwem dostarczyli mapę zmian skórnych. Tabela 1. Tabela 1. Fenotypy choroby autoimmunologicznej i autoimmunologicznej w 114 rodzinach multipleksowych. Badacze przeanalizowali wszystkie dane z kwestionariuszy i mapy uszkodzeń, a personel badał większość członków rodziny, zarówno tych dotkniętych, jak i tych, których nie dotyczy. Kryteriami włączenia dla członków rodziny z uogólnionym bielactwem były obecność odbarwionych płatów skóry, które zostały nabyte; które z biegiem czasu zmieniły się w zakresie i granicach; które były nieokreślone i dwustronne; zazwyczaj początkowo obejmowały palce, ręce, stopy, twarz lub obszary kostne; i które nie były związane z towarzyszącą egzemą lub łuszczycą lub narażeniem na odbarwianie substancji chemicznych. Członkowie rodziny z diagnozami, które uznano za wątpliwe na podstawie standardowych kryteriów diagnostycznych13, zostali wykluczeni. Tabela zawiera podsumowanie chorób autoimmunologicznych w 114 rodzinach (więcej informacji na temat diagnoz klinicznych przedstawiono w Tabeli w Dodatku Aneks).
Nasze badanie zostało zatwierdzone przez Colorado Multiple Institutional Review Board oraz Regionalną Wielojęzyczną Komisję Etyki South Thames. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników.
Genotypowanie
DNA przygotowano z próbek krwi obwodowej przy użyciu zestawu do oczyszczania genomowego DNA (Puregene, Gentra Systems) lub z próbek śliny przy użyciu zestawu do samodzielnej zbiórki DNA (Oragene, DNA Genotek). Początkowo używaliśmy usługi genotypowania Illumina do genotypowych członków rodziny w pierwszej serii, testując 177 znanych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) wybranych z zasobu wiedzy SNP Illumina. Każdy SNP miał mniejszą częstość alleli przekraczającą 0,10 (tj. Mniej popularny wariant SNP występował na co najmniej 10% chromosomów) w białkach; łącznie, te SNP wychwyciły około 18% powszechnej zmienności genetycznej (r2. 0,5) w regionie genetycznego wiązania chromosomu 17p (około 11,3 cM lub 6,19 Mb). Genotypowaliśmy członków rodziny w drugiej serii dla 23 SNPs, które były istotnie związane z chorobą w pierwszej serii, zgodnie zarówno z testem nierównowagi rodowodowej14, jak i testem powiązania rodzinnego.15 Następnie genotypowaliśmy dwa polimorfizmy insercyjno-delecyjne i 78 dodatkowych SNPs. we wszystkich 114 rodzinach (obie serie łącznie). Zidentyfikowaliśmy większość z tych 78 SNP poprzez sekwencjonowanie NALP1, genu dla NACHT-bogatego w leucynę białka powtórzeń i jego rozszerzonego regionu promotora u 15 genetycznie informatywnych członków rodziny. Dodatkowe szczegóły dotyczące genotypowania znajdują się w dodatkowym dodatku.
Sekwencjonowanie DNA
Po zawężeniu locus autoimmunizacji 17 p13 do NALP1 i jego rozszerzonego regionu promotora, staraliśmy się zidentyfikować warianty sekwencji DNA w tym regionie, które moglibyśmy wykorzystać do dalszych testów asocjacji i do identyfikacji przyczynowego SNP lub SNP. Dlatego zsekwencjonowaliśmy 82,9 kb genu NALP1 i jego rozszerzonego regionu promotora u każdego z czterech rodziców (dwóch z każdej serii), którzy byli heterozygotyczni pod względem haplotypu (zestawu alleli SNP, które występują na pojedynczym chromosomie) trzech sąsiednich SNP Illumina ( rs3926687, rs2733359 i rs878329), które początkowo wydawały się stwarzać wysokie ryzyko (haplotype 1) i które przenosiły ten haplotyp do co najmniej jednego dotkniętego potomstwa.
[podobne: enea gryfice, granity skwara, acetaminofen ]

0 thoughts on “NALP1 w wielu chorobach autoimmunologicznych związanych z czerwienicą cd”