Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/poradnikmedyczny.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Ponowna aktywacja niestabilnej dławicy po odstawieniu heparyny ad 5 – Poradnik medyczny
Skip to content

Ponowna aktywacja niestabilnej dławicy po odstawieniu heparyny ad 5

2 lata ago

471 words

Leczenie beta-blokerem zostało przerwane u jednego pacjenta przed reaktywacją, a terapia antagonistą wapnia w innej. Nie wykonano angioplastyki wieńcowej ani chirurgii pomostowania wieńcowego u tych pacjentów w ciągu 96 godzin po odstawieniu badanych leków z wyjątkiem leczenia ciężkiej reaktywacji. Analiza logistyczno-regresyjna, która obejmowała wszystkie zmienne kliniczne i angiograficzne przedstawione w tabeli 1, określiła terapię samą heparyną jako najsilniejszego czynnika prognostycznego reaktywacji (P = 0,009). Inne niezależne czynniki prognostyczne to cięższe zwężenie tętnic wieńcowych (P = 0,04), dłuższy skumulowany czas trwania bólu dławicowego podczas badania (P = 0,04) i młodszy wiek (P = 0,06).
Dyskusja
W tym badaniu klinicznym u pacjentów z ostrą niestabilną dławicą piersiową przerwanie leczenia heparyną średnio sześć dni po jej rozpoczęciu spowodowało reaktywację procesu chorobowego, objawiając się klinicznie jako nawracającą niestabilną dławicą piersiową, zawałem mięśnia sercowego lub obiema. Ta kliniczna reaktywacja nie była obserwowana po jednoczesnym podaniu aspiryny z heparyną. Natomiast w ciągu pierwszych sześciu dni badania (faza leczenia) terapia heparyną zapewniała istotną korzyść kliniczną w porównaniu z placebo.1
Częstość reaktywacji
Możliwość reaktywacji choroby po odstawieniu heparyny nie jest zwykle brana pod uwagę w praktyce klinicznej, pomimo powszechnego stosowania heparyny w profilaktyce i leczeniu zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.6 Opisano jedynie sporadyczne przypadki ponownej aktywacji. Jednak dokładniejsza analiza wyniki wielu innych badań sugerują, że mogło być obecne. Na przykład, brak skuteczności samej heparyny i skuteczność połączenia aspiryny i heparyny w jednym badaniu niestabilnej dławicy można wytłumaczyć tym zjawiskiem.15
W niniejszym badaniu u 13% pacjentów obserwowano reaktywację niestabilnej dławicy piersiowej po odstawieniu heparyny – częstość występowania trzy razy większa niż w każdej z pozostałych trzech grup. Gromadzenie się zdarzeń 9,5 godziny po ustaniu heparyny i większe nasilenie reaktywacji u pacjentów leczonych samą heparyną potwierdza obserwację, że większa częstość reaktywacji po odstawieniu heparyny nie jest przypadkową obserwacją. Na podstawie analizy skupień oszacowano, że prawdziwa częstotliwość reaktywacji wynosi od 5 do 10 procent. Rozpraszanie zdarzeń uważanych za reaktywujące w pozostałych trzech grupach było bardziej zgodne z rozkładem losowym, co sugeruje, że faktycznie odzwierciedlają one naturalny przebieg choroby.
Reaktywacja niestabilnej dławicy po ustaniu heparyny potwierdza naszą wcześniejszą obserwację, że heparyna zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowego i pomaga zapobiegać nawrotom niedokrwienia u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową. Trwałość tej korzyści przez okres trzech miesięcy wskazuje, że heparyna nie tylko odkłada zdarzenia, ale także koryguje proces patofizjologiczny, który w większości przypadków powoduje niestabilność. U niektórych pacjentów ponowna aktywacja choroby wkrótce po odstawieniu heparyny sugeruje, że mogą wymagać więcej niż kilku dni leczenia lub innych środków ochronnych
[więcej w: granity skwara, acetaminofen, dolmat oleśnica ]

0 thoughts on “Ponowna aktywacja niestabilnej dławicy po odstawieniu heparyny ad 5”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Odszkodowanie za utratę zdrowia[…]