Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/poradnikmedyczny.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wazelina dopełniacza terminalnego Ekulizumab w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym – Poradnik medyczny
Skip to content

Wazelina dopełniacza terminalnego Ekulizumab w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym

2 lata ago

193 words

Nietypowy zespół hemolityczno-mocznicowy jest genetyczną, zagrażającą życiu, przewlekłą chorobą mikroangiopatii zakrzepowej z udziałem dopełniacza. Wymiana lub wlew plazmy może przejściowo utrzymywać normalne poziomy środków hematologicznych, ale nie leczy podstawowej choroby układowej. Metody
Przeprowadziliśmy dwie prospektywne badania II fazy, w których pacjenci z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym w wieku 12 lat lub starsi otrzymywali ekulizumab przez 26 tygodni i podczas długotrwałych faz rozszerzenia. Pacjenci z niską liczbą płytek krwi i uszkodzeniem nerek (w próbie 1) oraz z uszkodzeniem nerek, ale bez zmniejszenia liczby płytek krwi o więcej niż 25% przez co najmniej 8 tygodni podczas wymiany osocza lub infuzji (w próbie 2) zostali zwerbowani. Pierwszorzędowe punkty końcowe obejmowały zmianę liczby płytek krwi (w badaniu 1) oraz stan zakrzepowej mikroangiopatii bez zdarzeń (brak zmniejszenia liczby płytek krwi> 25%, brak wymiany osocza lub wlewu i brak rozpoczęcia dializy) (w badaniu 2).
Wyniki
Łącznie 37 pacjentów (17 w badaniu i 20 w badaniu 2) otrzymało ekulizumab, odpowiednio za 64 i 62 tygodnie. Ekulizumab powodował zwiększenie liczby płytek krwi; w próbie średnie zwiększenie liczby od wartości wyjściowej do 26 tygodnia wynosiło 73 x 109 na litr (P <0,001). W próbie 2 80% pacjentów miało status wolnej od zakrzepowej mikroangiopatii. Ekulizumab wiązał się ze znaczną poprawą we wszystkich drugich punktach końcowych, z ciągłym, zależnym od czasu wzrostem szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej (GFR). W próbie dializy przerwano u 4 z 5 pacjentów. Wcześniejsza interwencja ekulizumabem wiązała się ze znacznie większą poprawą w szacowanym GFR. Ekulizumab wiązał się również z poprawą jakości życia związanej ze zdrowiem. Nie obserwowano skumulowanej toksyczności terapii ani poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z infekcją, w tym zakażeń meningokokami podczas okresu przedłużenia.
Wnioski
Ekulizumab hamował mikroangiopatię zakrzepową z udziałem dopełniacza i wiązał się ze znaczącą zależną od czasu poprawą czynności nerek u pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym. (Finansowane przez Alexion Pharmaceuticals, C08-002 ClinicalTrials.gov, NCT00844545 [dorośli] i NCT00844844 [młodzież], C08-003 ClinicalTrials.gov, NCT00838513 [dorośli] i NCT00844428 [młodzież]).
Wprowadzenie
Nietypowy zespół hemolityczno-mocznicowy jest genetyczną, przewlekłą i postępującą chorobą zapalną, która dotyka pacjentów w każdym wieku.1,2 Ten zespół jest spowodowany wadami regulacji układu dopełniacza. Wady te są dziedziczne, nabyte lub jedno i drugie powodują przewlekłą niekontrolowaną aktywację układu dopełniacza 1-4, która prowadzi do aktywacji płytek krwi, leukocytów i komórek śródbłonka oraz układowej mikroangiopatii zakrzepowej.1,5-9 Pacjenci dotknięci chorobą mają przez całe życie ryzyko ogólnoustrojowych powikłań klinicznych mikroangiopatii zakrzepowej, w tym uszkodzenie układów wielonarządowych (np. ośrodkowego układu nerwowego, nerek, serca i przewodu żołądkowo-jelitowego).
Mimo że do leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego stosowano wymianę osocza lub infuzję, można przejściowo utrzymać prawidłową liczbę płytek krwi i poziom dehydrogenazy mleczanowej u niektórych pacjentów, 10-12 leżeć u podstaw zaburzeń regulacji dopełniacza i zakrzepowych procesów mikroangiopatycznych prawdopodobnie. schyłkowa niewydolność nerek (ESRD) lub zgon występuje u około 33 do 40% pacjentów w trakcie pierwszego klinicznego objawu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego.7,8,13 W ciągu roku od rozpoznania tego zespołu, do 65% pacjentów leczonych za pomocą wymiany osocza lub infuzji utrzymują trwałe uszkodzenie nerek, mają progresję do ESRD lub umierają.7
Wśród pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym, którzy przechodzą przeszczep nerki, niepowodzenie przeszczepu zgłaszano u 60 do 90% pacjentów w ciągu roku.14,15 W przypadku transplantacji wątroby i nerek może normalizować regulację dopełniacza u pacjentów z pewnymi defektami genetycznymi, 16 ale wiąże się ze znaczną chorobowością i śmiertelnością, w tym śmiertelnością 14% w krótkim okresie.9,17,18
Eculizumab (Soliris, Alexion Pharmaceuticals), inhibitor końcowy dopełniacza, to humanizowane przeciwciało monoklonalne, które wiąże się z wysokim powinowactwem z ludzkim białkiem C5 dopełniacza i blokuje wytwarzanie prozapalnych C5a i C5b-9.19-25. Jest zatwierdzone do leczenia napadowego hemoglobinuria nocna.19,26-28 Poprzednie opisy przypadków sugerowały, że ekulizumab jest skuteczny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym.24,25 W dwóch oddzielnych 26-tygodniowych badaniach fazy 2 z długoterminowymi fazami rozszerzenia ocenialiśmy skuteczność i bezpieczeństwo ekulizumabu u pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym i klinicznymi dowodami postępującej mikroangiopatii zakrzepowej (w badaniu 1) oraz u pacjentów z długotrwałą chorobą, prz
[patrz też: stomatolog poznań, stomatolog włocławek, endokrynolog kielce ]
[więcej w: nenufar zabrze, kalendarz szczepień 2014, pruszynka białystok ]

0 thoughts on “Wazelina dopełniacza terminalnego Ekulizumab w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym”